Carl Jönssons Understödsstiftelser
STIFTELSERNA Skriv ut

 

Carl Jönsons stiftelser består av två stiftelser: Carl Jönssons Understödsstiftelse I och Carl Jönssons Understödsstiftelse II.

 

Stiftelsernas huvudinriktning är att bedriva hjälpverksamhet genom att dela ut ekonomiska bidrag till behövande gamla eller sjuka, till barn och ungdomar för deras vård, utbildning eller fostran  samt till behövande  funktionshindrade.

 

Ansökningstider för bidrag från Understödsstiftelse II under 2015:


1.   Ensamboende ålderspensionärer: 2015-04-02 -- 2015-05-18    

Se under avsnitt 6, gamla, sjuka eller funktionshindrade.


2.  Studerande: 2015-05-20 -- 2015-10-02 med möjlighet till komplettering avseende studiemedel till            och   med 2015-10-16.   

 

3.  Övriga bidragsmottagare - Föreningar, organisationer och institutioner:

2015-04-02 -- 2015-05-18

Vill Du ha ytterligare information om stiftelserna eller om personen Carl Jönsson, sök i menyn till vänster.

 

Uppdaterad 2015-03-18

1 (13)
LAST_UPDATED2